EMS רשת לשליטה ובקרה מרחוק

מערכת EMS (ENERGY MANAGEMENT SYSTEM ) מורכבת מיחידת GSM שמאפשר איסוף נתונים בזמן אמת מבקר ה אנרגיה ושליחת נתונים אלו דרך רשת סלולארית לשרת המרכזי של פאוורסיינס. המשתמש יכול להתחבר ליישום בשרת ולקבל מידע מדויק ועדכני על צריכת החשמל והחיסכון, תפקוד הבקר, נתוני מדידות פרמטרים של רשת חשמל וכן קבלת התראות על מצבים חריגים של צריכת יתר. מערכת EMS מאפשרת גם שליטה מלאה בבקר והגדרות מרחוק.
היתרונות של מערכת EMS:

  • מדידה מדויקת של צריכת החשמל והחיסכון בזמן אמת
  • אנליזות השוואתיות על צריכות האנרגיה באתרים השונים .
  • יכולות לאבחן מצבים חריגים למניעת בזבוז אנרגיה, כגון צריכת חשמל מוגברת בשעות ללא פעילות, הפסקות חשמל לא מתוכננות ותקלות שונות.
  • במקרה של תקלה, המערכת מדווחת בזמן אמת למשתמש בSMS ודוא"ל
  • התקנה קלה ללא צורך בהקמת השרת המרכזי בתשתיות IT של הלקוח. בקרCOMEC שמותקן באתר הלקוח מתחבר לשרת של פאוורסיינס ומאפשר שימוש מיידי במערכת.
  • דיווח בזמן אמת על התנהגות רשת החשמל בכל אתר
  • חישוב מדויק של החיסכון
  • זיהוי ואיתור תקלות
  • דוחות

 Energy Management System

מציג תוצאה אחת